• Producera mer än 10 år
 • Specialgaranti för återförsäljare
 • Ledande position på marknaden
 • Massproduktion
 • En väl genomtänkt marknadsföring kampanj
VÅRA FÖRDELAR
 • Engagemang för resultat

  «Best Practice» i allt vi gör

  — Vi ger stöd genom att arbeta med ledande företag

  — Aktiv marknadsföring

 • Återförsäljarstöd

  — Individuellt förhållningssätt i utformningen av återförsäljare i enlighet med alla våra företagsstandarder

  — Tillhandahållande av trycksaker

  — Gemensamt deltagande i evenemang och utställningar

 • Ytterligare utveckling

  — Personalutbildningar

  — Dedikerade managers

  — Utvecklad export av Tingers produktutbud

 • Effektiviteten i våra affärsprocesser

  — Strikta normer för arbetet inom återförsäljarnätet

  — Starkt stöd från områdesansvariga

  — Samverkan genom tjänster online

Vill du bil en återförsäljare?

Ladda ner registreringsformuläret och skicka återförsäljaren: info@tingeratv.ru

Om du har några frågor om någon typ av samarbeten är du välkommen att e-posta oss på: info@tingeratv.ru