Tinger

Bli en återförsäljare

Tinger Rus är den enda internationella distributören av Tinger ATV.

I enlighet med konceptet för Tingers återförsäljarnät söker vi återförsäljare för försäljning och service av Tinger ATV.

VÅRA FÖRDELAR
 • Effektiviteten i våra affärsprocesser

  — Strikta normer för arbetet inom återförsäljarnätet

  — Starkt stöd från områdesansvariga

  — Samverkan genom tjänster online

 • Engagemang för resultat

  —  «Best Practice» i allt vi gör

  — Vi ger stöd genom att arbeta med ledande företag

  — Aktiv marknadsföring

 • Återförsäljarstöd

  — Individuellt förhållningssätt i utformningen av återförsäljare i enlighet
      med alla våra  företagsstandarder

  — Tillhandahållande av trycksaker

  — Gemensamt deltagande i evenemang och utställningar

 • Ytterligare utveckling

  — Personalutbildningar

  — Dedikerade managers

  — Utvecklad export av Tingers produktutbud

   

Vill du bil en återförsäljare?

Ladda ner registreringsformuläret och skicka återförsäljaren info@tingeratv.se

Om du har några frågor om någon typ av samarbeten är du välkommen att e-posta oss på info@tingeratv.se